Bu sayt Creative Commons Attribution 4.0 Beynəlxalq lisenziyası əsasında lisenziyalaşdırılıb. Əsərin (materialın) müəllifinin (yaradıcısının) adının və atributunun, müəlliflik hüququ bildirişinin, lisenziyanın adının, imtina bildirişinin və materialın materialla təmin edilməsi zamanı onun linkinin göstərilməsi açıq şəkildə zəruridir. Yalnız tam forma, o cümlədən fit, qol saatı, cərimə kartları, qələm və sikkə olan kağız istisna olmaqla. Qapıcının formasının kölgəsi digər oyunçulardan fərqli olmalıdır....